karsiad.org Kafkas Sanayici ve ??adamlar? Derne?i

karsiad.org
Title: Kafkas Sanayici ve ??adamlar? Derne?i
Keywords:
Description: Kafkas Sanayici ve ??adamlar? Derne?i RES?M GALER?S? V?DEO GALER? Türk?e | English ANASAYFA HAKKIMIZDA Y?NET?M KURULU üYELER?M?Z FAAL?YETLER?M?Z KAR?YER MERKEZ? DAS?DEF TUSKON ?LET???M HABERLER GENEL
karsiad.org is ranked 14515629 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,351. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. karsiad.org has 43% seo score.

karsiad.org Information

Website / Domain: karsiad.org
Website IP Address: 93.89.224.44
Domain DNS Server: ns1.isimtescil.net,ns2.isimtescil.net

karsiad.org Rank

Alexa Rank: 14515629
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

karsiad.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,351
Daily Revenue: $22
Monthly Revenue $686
Yearly Revenue: $8,351
Daily Unique Visitors 2,105
Monthly Unique Visitors: 63,150
Yearly Unique Visitors: 768,325

karsiad.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 10 Aug 2016 22:29:00 GMT
Server LiteSpeed

karsiad.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage

karsiad.org Traffic Sources Chart

karsiad.org Similar Website

Domain Site Title

karsiad.org Alexa Rank History Chart

karsiad.org aleax

karsiad.org Html To Plain Text

Kafkas Sanayici ve ??adamlar? Derne?i RES?M GALER?S? V?DEO GALER? Türk?e | English ANASAYFA HAKKIMIZDA Y?NET?M KURULU üYELER?M?Z FAAL?YETLER?M?Z KAR?YER MERKEZ? DAS?DEF TUSKON ?LET???M HABERLER GENEL KURUL ?LANI KAFKAS SANAY?C? VE ?? ADAMLARI DERNE?? (KARS?AD) Y?NET?M KURULU BA?KANLI?INDAN DUYURU Derne?imizin genel kurul toplant?s? 14/11/2015 tarihinde Cumartesi... [Devam?] KARS?AD ERZURUM TEKST?L FEST?VAL?NDE 20.04.201.. Karsiad Genel sekreteri, üyeleri ve tekstil komitesi üyesi Aykut AKKU? ile Erzurum da ger?ekle?tirilen tekstil festivalini ziyarette bulundu. Ziyaretlerinin... [Devam?] Voleybol Turnuvas? ?dül Yeme?i TURNUVAMIZIN ?AMP?YONU GEN? KAFKAS,?K?NC?S? REHAB?L?TASYON VE ü?üNCü TAKIMIMIZ ?EK?RGELER DERNEK Y?NET?M KURULUNDAK? ?? ADAMLARIMIZLA ?DüL... [Devam?] Kupalar Sahiplerini Buldu #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2... [Devam?] Voleybol E?le?meleri MüSABAKA GüN VE SAATLER? Tarih 1. Ma? 2. Ma? 1 14.3.2015 CUMARTES? 17.00-18.45 19.00-21.00 YARDIMLA?MA-BOMBASPOR KARTALLAR- SANAY?... [Devam?] Azerbaycanl? ??adamlar? Kars Belediye Ba?kan?n.. AZERBAYCANLI ??ADAMLARI KARS BELED?YE BA?KANINI MAKAMINDA Z?YARET ETT?. Azerbaycan ?pekyolu ??adamlar? derne?i üyesi 14 i?adam? Karsiad’?n daveti... [Devam?] Rize Sanayici ve ??adamlar? Derne?i(Risiad) Ge.. Karsiad y?netim kurulu Risiad üyelerini a??rlad?. Kars’?m?z? tan?malar? i?in 2 günlük bir program yapan Risiad Gen? Komisyon üyesi i?adamlar?... [Devam?] KARS?AD K?r?kkale Anadolu Giri?imci ??adamlar?.. KARS?AD K?r?kkale Anadolu Giri?imci ??adamlar? Derne?ini (AG?AD) a??rlad?. Anadolu Giri?imci ??adamlar? Derne?i Ba?kan? Fatih SARI beraberindeki... [Devam?] Karsiad Sabah Kahvalt?s?nda Kars Bas?n?n? A??r.. Karsiad Lojistik Merkez ile Btk Demiryolu Hatt?n? Masaya Yat?rd?Karsl? ??adamlar? Derne?i (KARS?D) Ba?kan? Sultan Murat Dereci, Kars’a kurulmas?... [Devam?] KARS?AD Yeni Yat?r?mlar i?in TUSKON Avrasya ma.. KARS?AD Y?netim Kurulu heyeti Erzurum’da Tuskon Avrasya masas?nda g?rü?meler yapt?. Bu g?rü?meler neticesinde 3 farkl? programa kat?lma karar?... [Devam?] Avrupal? Gen?lere ülkemizi Tan?tma Yolunda Bir.. Kafkas Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i (KARS?AD) taraf?ndan Avrupa Birli?i E?itim ve Gen?lik Programlar? Merkezi Ba?kanl??? Gen?lik Program? i?in... [Devam?] Ordulu ??adamlar?ndan Kars’a iade-i ziyaret.. Ordu i?adamlar? Derne?i (Ori?ad) üyesi i?adamlar? serhat ?ehrimiz Kars’? ziyaret etti. Karsiad’?n misafiri olan Ordulu i?adamlar? Karsiad dernek... [Devam?] Toplam 7 sayfa, 1. sayfa g?steriliyor.12345...?Son ? TüM HABERLER TUSKONDAN HABERLER Türkiye-Filipinler Ticaret ve Yat?r?m Heyeti.. TUSKON’lu i?adamlar?, 26-30 Ocak tarihleri aras?nda TUSKON Y?netim Kurulu üyesi Ahmet Ya?ar Alt?nta? ?nderli?inde Filipinler’in ba?kenti Manila’ya... [Devam?] TUSKON, Türkiye-Gana Ticaret ve Yat?r?m Forumu.. Gana Devlet Ba?kan? Say?n John Dramani Mahama’n?n Türkiye ziyareti kapsam?nda ?stanbul’da TUSKON taraf?ndan Ekonomi Bakan?m?z Say?n Zafer ?a?layan’?n... [Devam?] TUSKON, ”Ba?bakan Erdo?an ile Afrika Ziy.. Ba?bakan?m?z Recep Tayyip Erdo?an’?n ba?kanl???nda, Ekonomi Bakanl???m?z?n himayelerinde 06 – 11 Ocak 2013 tarihleri aras?nda Konfederasyonumuz,... [Devam?] Brezilya D??i?leri Bakan? TUSKON’un Konu.. Türkiye ??adamlar? ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), 03 Ocak 2013 tarihinde Brezilya D??i?leri Bakan? Antonio Patriota ve beraberindeki heyeti a??rlad?. Brezilya... [Devam?] TUSKON ”Türkiye-Tacikistan Ticaret ve Ya.. 17 Aral?k 2012 tarihinde k?klü tarihi ve kültürel ba?lara sahip iki dost ve karde? ülke Türkiye ve Tacikistan aras?nda Türkiye ??adamlar? ve Sanayiciler... [Devam?] TUSKON EVRENSEL’den Angola’ya Büyü.. Tuskon Evrensel Fuar A.?. Angola’da bu y?l 29.si düzenlenen Luanda Genel Ticaret fuar?na 95 Türk firmas?yla büyük bir ??karma yapt?. Türk firmalar?... [Devam?] Türkiye- Dünya Ticaret K?prüsü 2012 Program? M.. Konfederasyonumuzun, Ekonomi Bakanl??? koordinasyonunda ve Türkiye ihracat??lar Meclisi (T?M) ve ?hracat?? Birliklerinin deste?iyle in?aat, in?aat... [Devam?] Türkiye – Brezilya – Paraguay Tica.. 15-20 Nisan 2012 tarihlerinde Türkiye ??adamlar? ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) koordinasyonu, Kayseri Gen? Sanayici ve ??adamlar? Derne?i... [Devam?] TUSKON “Türkiye-Dünya Ticaret K?prüsü 20.. Programdaki Firma Tan?t?m Stand?n?n Faydalar? Türkiye Dünya Ticaret K?prüsü 2012 ürün Tan?t?m Stand? Program?n?n yerli ve yabanc? kat?l?mc?... [Devam?] Türkiye-Pakistan Ticaret ve Yat?r?m Forumu Ayr?nt?l? Bilgi ??in http://www.tuskon.org/pakistan/ Türkiye’nin Yeni Küresel Markas? Y?l i?inde dünyan?n d?rt bir yan?na da??larak yeni pazarlar? ke?fe ??kan ve Türkiye’nin d?? ticaretini artt?ran TUSKON üyeleri, her y?l genel... [Devam?] S?rbistan’a Ticaret K?prüsü Türkiye i?adamlar? ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile Marmara i? Hayat? Dernekleri Federasyonu’nun koordinasyonlunda S?rbistan’?n ba?kenti... [Devam?] Tümünü g?rmek i?in t?klay?n... RES?M GALER?S? Tümünü g?rmek i?in t?klay?n... V?DEO GALER? Tümünü g?rmek i?in t?klay?n... H?zl? Menü KOB? Destekleri Mevzuat Seminerler Fuarlar Projelerimiz Yay?nlar ve Raporlar DI? T?CARET Nas?l üye Olunur Dilek ve ?ikayet Formu Hasan Harakani Kimdir? HABERLER TUSKONDAN HABERLER RES?M GALER?S? V?DEO GALER? üye Giri?i Kullan?c? Ad? : ?ifre : ?ifremi Unuttum? Duyurular GENEL KURUL ?LANI Voleybol Turnuvas? ?dül Yeme?i Kupalar Sahiplerini Buldu Voleybol E?le?meleri Azerbaycanl? ??adamlar? Kars Belediye Ba?kan?n? Makam?nda Ziyaret Etti üyelerimiz KARS?AD Kariyer Merkezi KARS?AD WEB TV KARS?AD Facebook Takip Edin... Anket Yeni Sitemizi Nas?l Buldunuz? Gayet Güzel ?yi Normal ?dare eder K?tü Copyright 2012-2013 Tüm Haklar? Sakl?d?r.. KARS?AD - Kafkas Sanayici ve ??adamlar? Derne?i Facebook Twitter

karsiad.org Whois

Domain Name: KARSIAD.ORG